Vil du
vide mere?
Ring til os
80 200 200
Generic placeholder image

Faktura

Du sender din faktura til os.

Generic placeholder image

Salg

Din faktura sælges til investor.

Generic placeholder image

Betaling

Du modtager betalingen når salget er gennemført.


Klagevejledning (procedure for klager)


Generelt

Er du utilfreds med den information, vi har givet eller, hvordan vi har udført en tjeneste for dig, er det vigtigt at du snarest kontakter os med dine synspunkter. Den klageansvarlige i Dansk Faktura Børs har til opgave at sikre, at enhver klage som er opstået på baggrund af fejl eller mangler hos os bliver fulgt op hurtigt og effektivt. For at vi kan behandle en klage, behøver vi en skriftlig redegørelse fra dig, hvor det fremgår, hvad du er utilfreds med. Du kan sende din klage til: info@danskfakturabors.dk Skriv venligst "Klage" i emnefeltet.


Klager over betalingssystemet

Finanstilsynet er tilsynsmyndighed vedrørende Lov om betalingstjenester. Klager over indretningen af betalingssystemet eller andet i relation til Lov om betalingstjenester kan rettes til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.


Klager vedrørende personfølsomme oplysninger

Persondataloven indeholder regler for opbevaring og anvendelse af personhenførbare oplysninger, herunder cpr-nr. Klager vedrørende Dansk Faktura Børs behandling af sådanne oplysninger kan rettes til Datatilsynet på adressen Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk.